Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Lehká břidlice

Zatím vyřazeno z výroby!!!!!
Břidlice NATURAFLEX

 


Mimořádně houževnatá střešní a stěnová krytina NATURAFLEX představuje rozšíření nabídky v našich podmínkách velmi oblíbených šablonových krytin typu štípané břidlice nebo eternitu.

NATURAFLEX je klasifikována jako lehká břidlice. Materiálově se jedná o kompozitní výrobek vycházející z přírodního materiálu (kaolín a směs PE-PP plastů). Působením povětrnostních vlivů dochází k tzv. patinaci povrchu (přirozenému stárnutí).

Charakter krytiny a její vlastnosti předurčují uplatnění tohoto výrobku všude tam, kde není možné použít klasické těžké střešní krytiny. Velkou předností materiálu NATURAFLEX je vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a zároveň nízká hmotnost. To dokazují nejen výsledky testování ve zkušebnách, ale i referenční stavby u nás i v zahraničí. Zajímavé je také porovnání s některými jinými krytinami.

Nelze opomenout estetickou hodnotu výrobku NATURAFLEX, která snese přísná měřítka kladená na moderní architekturu. Krytina NATURAFLEX díky svému designu může být uplatněna také na památkových objektech.

Přednosti

 • přínos vysokého podílu kaolinových složek
 • velká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • naprosto přirozený vzhled – po vystavení povětrnostním vlivům dochází u plastové složky k přirozenému „stárnutí“. Tím se na povrchu stabilizuje minerální složka, na kterém probíhá tzv. patinace. Materiál je díky strukturovanému povrchu k nerozeznání od štípané břidlice

Přínos plastů obsažených v materiálu

 • nízká hmotnost – lze použít při rekonstrukcích na krov s malou únosností
 • žádné póry – velká odolnost proti působení mrazu a mechů
 • znatelně vylepšuje tepelně-izolační vlastnosti střešní konstrukce
 • velmi snadná opracovatelnost – dělení je možné naříznutím ostrým nožem a zlomením přes hranu (podobně jako u keramických obkladů)
 • střecha je bez problémů pochůzná
 • velká odolnost proti krupobití
 • sníh bez problémů sklouzne

Další přínosy

 • 100% recyklovatelnost
 • možnost pokládky na mírné střechy se sklonem již od 15° (s pojistnou izolací)
 • možnost pokládky přímo na staré bitumenové krytiny, kanadský šindel
 • není nutné odvětrání krytiny, pouze je třeba případně řešit odvětrání tepelné izolace 

Druhy nabízených šablon

 • zaoblená šablona levá antracit 250×250 mm 300 g
 • zaoblená šablona pravá antracit 250×250 mm 300 g
 • obdélníková deska antracit 240×380 mm 480 g

Výroba zelených a červených šablon byla ukončena!

Hlavní zásady

 • doporučujeme montáž na bednění, nejlépe z masivu – prken tl. 24 mm vzájemně spojených pero-drážka, lze použít i OSB desky
 • každá šablona se upevňuje vždy dvěma měděnými hřebíky, které se nedotahují, mezi hlavičkou hřebíku a lícem šablony musí zůstat malá vůle, protože bednění může „pracovat“
 • mezi bedněním a krytinou je třeba umístit kvalitní „samozatahovací“ pojistnou hydroizolaci – např. Sindelit SBS nebo JUTAFOL DTB 150 Special
 • v případě zateplení musí být mezi tepelnou izolací a bedněním dostatečná větrací mezera (minimálně 2 cm, doporučujeme však cca 6 cm, zejména v horských oblastech)
 • případné prostupy lze řešit např. klempířsky z měděného plechu, který po čase barevně splyne s vlastní krytinou.

Leták NATURAFLEX

 

 

integ tondach bramac satjam iko velux fakro